POJIŠŤOVNICTVÍ

Honoris Finance – tradice a jistota

 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Makléřská pojišťovací společnost HONORIS FINANCE působí na českém pojistném trhu od roku 1999, dlouhodobě se zaměřujeme především na korporátní klientelu.

Spolupracujeme s renomovanými zajistnými makléři - členy Lloyd´s, BIBA a FSA - světovými lídry v oblasti zajištění pojistných rizik. HONORIS FINANCE dlouhodobě vyznává konzervativní, velmi tradiční přístupy.

HONORIS FINANCE působí na pojistném trhu bez závislosti na jediném pojistiteli, díky tomu může poskytovat svým klientům výhody konkurenčního prostředí vybraných pojistitelů a optimálně zvolené pojistné podmínky. Služby jsou stejně jako u ostatních pojišťovacích makléřů pro všechny klienty bezplatné.

Mezi našimi klienty byli či jsou např. holdingové skupiny Agel, AGROFERT HOLDING nebo MORAVIA STEEL, velké průmyslové společnosti Třinecké železárny, a.s. nebo Vítkovice Steel, a.s., mistr České republiky ve fotbalu klub FC Viktoria Plzeň, a.s. nebo internacionál pan Pavel Nedvěd.

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Ing. Radomír Havel
předseda představenstva
výkonný ředitel
Ing. Pavla Sirová
ekonomka
Jakub Bouša
člen představenstva
senior broker
Bc. Darja Rodková
ředitelka pobočky Morava
Ing. Vilém Janoušek
senior broker
ředitel úseku likvidací
 

NAŠE SLUŽBY

Služby HONORIS FINANCE a.s. nepředstavují pro klienty žádné finanční zatížení. Cenu za zprostřed- kování a analýzu rizika hradí stejně jako jinde ve světě pojistitel formou provize, pro kterého kvalitní činnost makléře znamená výrazné snížení provozních nákladů.   

Spolupráce se společností HONORIS FINANCE a.s. se v žádném případě nepromítne do zvýšené ceny pojistného.

Analýza stávajících pojistných smluv a poradenství

HONORIS FINANCE a.s. poskytuje komplexní pojišťovací služby – počínaje identifikací a rozborem potenciálně hrozících rizik, na které navazuje pečlivá analýza stávajících pojistných smluv. Ta zahrnuje především posouzení ohrožení podniku na základě komplexní analýzy pojistně technických rizik.

V oblasti řízení a prevence rizik pro Vás současně provádíme pravidelná školení pro zájemce z řad Vašich zaměstnanců.

Průběžně sledujeme i vývoj na pojistném trhu a relevantní poznatky využíváme pro náš poradenský servis.Odborné služby při ocenění majetku pro potřeby stanovení optimální pojistné částky

Před uzavřením majetkového pojištění zajišťujeme odbornou pomoc při stanovení pojistných částek pro nemovitosti, výrobní technologie a další movité věci.

Naši specialisté jsou připraveni poskytnout v této problematice odbornou součinnost.

 

Tvorba komplexních pojistných programů

Na základě zjištěných a vyhodnocených pojistně technických rizik pro Vás naši specialisté zpracují návrh komplexního pojistného programu. V případě veřejné zakázky rovněž zpracují komplexní zadávací dokumentaci pro výběr pojistitele včetně provedení dalších úkonů souvisejících s administrací veřejné zakázky, a to zejména:

 • vypracování požární zprávy na základě požárně – technické prohlídky
 • komplexní posouzení ohrožení podniku
 • odborné pomoci při stanovení pojistných částek, limitů pojistného plnění, výše spoluúčastí
 • vypracování nezávislého kvalifikovaného vyhodnocení a komparace nabídek předložených pojistiteli na základě veřejné zakázky

 

Správa sjednaných pojistných smluv

V rámci správy sjednaných pojistných smluv provádíme:

 • aktualizaci sjednaných pojistných smluv podle skutečného majetku, aktuálního vývoje v oblasti pojištění a požadavků zájemce po celou dobu její platnosti
 • předkládání návrhů pro zlepšení a aktualizaci pojištění včetně zajištění požadovaných změn pojištění v průběhu pojistného roku
 • sledování lhůt k revizi pojistných smluv
 • vyúčtování pojistného ve stanovených lhůtách

 

Risk management

Důležitou podmínkou úspěšného podnikání je nejen odborná zdatnost, ale i správná znalost rizik, která podnikatelskou činnost ohrožují a dále pak jejich kompetentní řízení.  Některá rizika lze odstranit či alespoň zmírnit správnou organizací práce, používáním moderních technologií či výběrem zkušených a vyškolených pracovníků.  Přes všechna tato opatření však prakticky nelze spolehlivě

vyloučit  nebezpečí vznikající  působením lidského faktoru , jako je nepozornost, neopatrnost či pochybení. Proto je důležité alespoň minimalizovat dopad potencionálních rizik na hospodaření firmy.

Náš servis zahrnuje:

 • analýzu Vašich rizik
 • vyčíslení možných škod, které by při souhře nepříznivých okolností mohly nastat
 • návrh opatření minimalizujících expozici rizika
 • poradenství ohledně vhodných proporcí mezi investicemi do zábranných opatření a pojištění
 • vypracování rizikové zprávy

 

Postup při řešení pojistných událostí našich klientů

Nastane-li škodní událost, hájí zájmy klientů tým zkušených odborníků.

Jakmile od Vás obdržíme prvotní informace o škodní události, zajistíme nahlášení škody a aktivně přebíráme veškerou další komunikaci s pojistitelem – počínaje zabezpečením  prohlídky přes zajištění zálohy  u velkých a komplikovaných škod až po závěrečnou výplatu pojistného plnění. V průběhu celého likvidačního procesu poskytujeme konzultační servis.

 

Naše jednání je profesionální, efektivní a pružné. Osobní přístup, jehož snahou je minimalizace administrativního zatížení klienta, je samozřejmostí.

PRODUKTY

Produkty poskytované dceřinnou společností HONORIS FINANCE lze nastavit dle individuálních potřeb klienta. Nabídka pojistných produktů je od pojištění odpovědnosti, přes pojištění proti terorismu až po pojištění pořadatelů národních sportovních událostí.

Dceřinná společnost HONORIS FINANCE se specializuje na Analýzu stávajících smluv a poradenství, Odborné oceňování majetku pro stanovení optimální pojistné částky, Tvorbu komplexních pojistných programů, Risk management a na individuální správu sjednaných pojistných smluv.


občané fyzické + právnické osoby Řešení a pojištění dle oborů

KLIENTSKÝ SERVIS

V rámci zlepšování kvality služeb společnost nabízí jednoduché on-line dotazníky pro nabídku jak havarijního pojištění vozidel (HAV), tak pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem vozidla (POV). Po vyplnění dotazníku vás bude kontaktovat certifikovaný makléř s konkrétní cenovou nabídkou pojištění.

POPTAT HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ A POVINNÉ RUČENÍ

KLIENTSKÁ ZÓNA

Jako klient společnosti HONORIS FINANCE a.s. máte přístup do centralizovaného systému KLZ, kde můžete sledovat vývoj své pojistné smlouvy, hlásit pojistné události, upravovat parametry svého pojištění, spravovat flotilu a podobně.

Přejít do klientské zÓNY

KONTAKTY

Centrála Praha:
Loretánské náměstí 3
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 224 810 782, fax: 224 810 784
info@honorisfinance.cz, www.honorisgroup.cz

Pobočka Morava:
Závodní 13, 739 61 Třinec
tel. 558 532 736, 608 306 017
rodkova@honorisfinance.cz, www.honorigroup.cz

HONORIS GROUP

O nás

Finanční, pojišťovací a investiční skupina, působící na českém trhu od roku 1999.

Kontakt

Máte zájem o konzultaci? Vyplňte jméno, e-mail nebo telefon a my Vás budeme kontaktovat.

Sídlo

Loretánské náměstí 3

118 00 Praha 1 – Hradčany

+420 224 810 782

info@honorisgroup.cz